0936 376 378 Mr Tiến
tienth@saos.vn

Kicotrans Building

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
246.000 VNĐ/m2 (12$)

Golden Lotus

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
194.750 VNĐ/m2 (9.5$)

Bluesky Office Tower

Bạch Đằng, Quận Tân Bình
307.500 VNĐ/m2 (15$)

Hải Âu Building

Trường Sơn, Quận Tân Bình
266.500 VNĐ/m2 (13$)

Etown 1-2-3-EW

Cộng Hòa, Quận Tân Bình
307.500 VNĐ/m2 (15$)

Scetpa Building

Cộng Hòa, Tân Bình
225.500 VNĐ/m2 (11$)

C.T Plaza

Trường Sơn,Quận Tân Bình
307.500 VNĐ/m2 (15$)

Athena Building

Cộng Hòa, Q.Tân Bình
184.500 VNĐ/m2 (9$)

TPA Building

Trường Sơn, Quận Tân Bình
256.250 VNĐ/m2 (12.5$)

PHL Building

Công Hòa, Q. Tân Bình
246.000 VNĐ/m2 (12$)

IDD2 Building

Đống Đa, Quận Tân Bình
266.500 VNĐ/m2 (13$)

Waseco

Phổ Quang, Quận Tân Bình
266.500 VNĐ/m2 (13$)

Hà Đô South Building

Trường Sơn - Tân Bình
307.500 VNĐ/m2 (15$)