0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn

Hoàng Việt Building

34 Hoàng Việt, Quận Tân Bình
221.303 VNĐ/m2 (9.5$)

Mekong Tower

235 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
267.893 VNĐ/m2 (11.5$)

Hà Đô Airport Building

02 Hồng Hà, Tân Bình
349.425 VNĐ/m2 (15$)

Kicotrans Building

44 Bạch Đằng, Quận Tân Bình
279.540 VNĐ/m2 (12$)

Golden Lotus

134 Bạch Đằng, Quận Tân Bình
221.303 VNĐ/m2 (9.5$)

Bluesky Office Tower

01 Bạch Đằng, Quận Tân Bình
396.015 VNĐ/m2 (17$)

Hải Âu Building

43 Trường Sơn, Quận Tân Bình
302.835 VNĐ/m2 (13$)

Etown 1-2-3-EW

364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
349.425 VNĐ/m2 (15$)

Scetpa Building

19C Cộng Hòa, Tân Bình
256.245 VNĐ/m2 (11$)

C.T Plaza

60A Trường Sơn,Quận Tân Bình
349.425 VNĐ/m2 (15$)

Athena Building

146 Cộng Hòa, Q.Tân Bình
209.655 VNĐ/m2 (9$)

Hồng Anh Building ( TPA Building cũ)

24 Trường Sơn, Quận Tân Bình
291.188 VNĐ/m2 (12.5$)

PHL Building

109 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
279.540 VNĐ/m2 (12$)

IDD2 Building

19 Đống Đa, Quận Tân Bình
302.835 VNĐ/m2 (13$)

Waseco

10 Phổ Quang, Quận Tân Bình
302.835 VNĐ/m2 (13$)

Hà Đô South Building

60 Trường Sơn - Tân Bình
349.425 VNĐ/m2 (15$)